امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

مي‌دانيم که همه‌ي مواد در مقياس نانو، خواصي متفاوت از خود بروز مي‌دهند. مواد مغناطيسي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. در واقع؛ خاصيت مغناطيسي از جمله خواصي است که به مقدار بسيار زيادي به اندازه‌ي ذره وابسته است. به عنوان مثال، در مواد فرومغناطيس وقتي اندازه‌ي ذره از يک حوزه‌ي مغناطيسي ِ منفرد کوچک‌تر گردد، پديده‌ي سوپرپارامغناطيس به وقوع مي‌پيوندد. نانوذرات سوپرپارامغناطيس مي‌توانند کاربردهاي بالقوه‌ي زيادي در فروسيال‌ها، تصويرسازي‌هاي رنگي، سردسازي مغناطيسي، سم‌زدايي از سيال‌هاي بيولوژيکي، انتقال کنترل شده‌ي داروهاي ضد سرطان، MRI و جداسازي‌هاي سلولي مغناطيسي داشته باشند.

هر ماده‌ي مغناطيس در حالت توده، از حوزه‌هاي مغناطيسي تشکيل شده است. هر حوزه حاوي هزاران اتم است که در آن جهت چرخش الکترون‌ها يکسان و ممان‌هاي مغناطيسي به صورت موازي جهت يافته‌اند. اما جهت چرخش الکترون ِ هر حوزه با حوزه‌هاي ديگر متفاوت است. هرگاه، يک ميدان مغناطيسي بزرگ، تمام حوزه‌هاي مغناطيسي را هم‌جهت کند، تغيير فاز مغناطيسي رخ داده و مغناطش به حد اشباع مي‌رسد.

هر چه تعداد حوزه‌ها کم‌تر باشد، نيرو و ميدان کمتري نيز براي هم‌جهت ساختن حوزه‌ها مورد نياز است، و چنانچه ماده‌اي تنها داراي يک حوزه باشد، بنابراين نيازي به هم‌جهت کردن آن با ديگر حوزه‌ها نخواهد بود. از آنجا که قطر اين حوزه‌ها در محدوده يک تا چند هزار نانومتر است، هر ذره‌اي که تنها شامل يک حوزه باشد، مي‌تواند نانوذره به شمار رود. نانوذرات مغناطيسي داراي تعداد حوزه‌هاي کمي هستند و مغناطش آن‌ها ساده‌تر مي‌باشد. از طرف ديگر، بر اساس قانون دوم ترموديناميک \"بي نظمي در يک سيستم منزوي، در يک فرآيند خودبخودي، افزايش مي‌يابد.\" بنابراين، موادي که از حالت طبيعي خارج مي‌شوند، تمايل شديدي براي برگشت به وضعيت طبيعي خود را دارند و مغناطش مثالي در اين مورد است. اما چون نانوذرات مغناطيسي نياز به نيروي زيادي براي مغناطش ندارند، خيلي از حالت طبيعي فاصله نمي‌گيرند و پس از مغناطيس شدن تمايل چنداني براي از دست دادن خاصيت مغناطيسي و بازگشت به وضعيت اوليه را ندارند.

مثالي از کاربردها

 -1. ذخيره اطلاعات

نانوذرات مغناطيسي با اندازه 2 تا 20 نانومتر مي‌توانند به عنوان ابزاري براي ذخيره اطلاعات در کارت‌هاي مغناطيسي استفاده شوند.

-2. فروسيال‌ها (محلول‌هاي مغناطيسي)

فروسيال‌ها، محلول‌هايي هستند که در آن نانوذرات مغناطيسي (مانند: آهن و کبالت)، به صورت کلوئيد در مايعي معلق مي‌باشند و به آن خاصيت مغناطيسي مي‌بخشند. هر چه اندازه‌ي نانوذرات مغناطيسي کوچک‌تر باشد، محلول خاصيت مغناطيسي بيشتري از خود نشان مي‌دهد.

از جمله کاربردهاي فروسيال‌ها مي‌توان به عنوان خنک‌ کننده نام برد. هم‌چنين از اين محلول‌ها براي به حرکت در‌آوردن سيال‌ها در چيپ‌ها به وسيله‌ي نيروي مغناطيسي استفاده مي‌شود.

-3. نانوکامپوزيت‌هاي مغناطيسي

با توزيع و اندازه دانه‌ي مناسب نانوذرات مغناطيسي در بستر مواد پليمري مي‌توان نانوکامپوزيت‌هايي با خاصيت مغناطيسي به دست آورد. ميزان و نوع نانوذرات و هم‌چنين نحوه‌ي توزيع آن مي‌تواند بر خواص نهايي نانوکامپوزيت و کاربرد آن اثر بگذارد. نانوکامپوزيت‌هاي مغناطيسي کاربردهاي بالقوه‌ي زيادي را در سنسورها، پوشش‌هاي الکترومغناطيس و مواد جاذب امواج دارا مي‌باشند.

-4. دارو رساني هدفمند

بحث دارو رساني هدفمند بيشتر در رابطه با درمان سرطان مطرح است. چرا که چالش عمده در درمان سرطان، هدف‌گيري و از بين بردن سلول‌هاي سرطاني است؛ به طوري‌که تا حد امکان کمترين تأثير را بر سلول‌هاي سالم داشته باشد. يکي از اهداف نانوفناوري سوار کردن داروها بر روي مواد حامل (نانوذره) و سپس فرستادن و رها کردن آن‌ها به درون سلول هدف مي‌باشد که به آن دارو رساني هدفمند اطلاق مي‌شود.

با استفاده از نانوذرات مغناطيسي و ايجاد يک ميدان مغناطيسي مي‌توان دارو را به صورت هوشمند به بافت مورد نظر رسانده و سبب بهبود بافت، بدون صدمه به بافت‌هاي ديگر شد. در يک مثال موردي، محققان اسيد فوليک را بر روي نانوذرات مغناطيسي قرار داده‌ و سپس با داغ کردن نانوذرات سبب افزايش دماي سلول سرطاني و انهدام آن شده‌اند.

نظر به اين‌که، سلول‌هاي سرطاني در سطح خود گيرنده‌هاي اسيد فوليک دارند، ابتدا نانوذرات مغناطيسي حامل ِ اسيد فوليک را جذب مي‌کنند. سپس، محققان با استفاده از ميدان مغناطيسي متناوب اين نانوذرات را داغ مي‌کنند، که سبب افزايش دماي سلول تا بيش از 43 درجه سانتي‌گراد و مرگ سلول خواهد شد.

5-کاربرد در زمینهٔ علوم و صنایع غذایی

امروزه نانو ذرات مغناطیسی به دلیل ویژگی‌هایی مانند سطح ویژه بزرگ و جداسازی ساده با میدان مغناطیسی خارجی کاربردهای متنوعی یافته‌اند. در مواد غذایی می‌توان از نانو ذرات مغناطیسی برای تثبیت آنزیم‌ها، خالص سازی پروتیین‌ها و آنالیز ترکیب‌های مربوطه بهره برد. به طور خلاصه عموماً نانو ذرات مغناطیسی حاوی عناصر مغناطیسی مانند آهن کبالت نیکل و ترکیبات شیمیایی آنها هستند. در خصوص کاربرد نانو ذرات مغناطیسی در مواد غذایی بررسی جنبه ایمنی یا سمیت این ذرات از اهمیت بالایی برخوردار است؛ از این رو در بین انواع نانو ذرات مغناطیسی نانو ذرات اکسید آهن به ویژه نانو ذرات سوپر پارامغناطیس Fe3O4 بیشترین کاربرد را در زمینه مواد غذایی داشته‌اند که به دلیل عدم سمیت انطباق پذیری زیستی خوبی دارند.

6-تثبیت آنزیم‌ها

پژوهش‌ها نشان داده‌اند که نانو ذرات مغناطیسی می‌توانند جایگزین بسیار مناسبی برای سیسیتم‌های آلی و معدنی در تثبیت آنزیم‌ها باشند از مزایای این جایگزینی می‌توان به ۱. امکان جمع‌آوری ساده، سریع و کم هزینه آنزیم از بافت پیچیده با استفاده از یک میدان مغناطیسی خارجی ۲. ظرفیت بالای بارگذاری آنزیم به دلیل سطح ویژه بزرگ ۳. نداشتن محدودیت نفوذ در محلول‌ها اشاره کرد

  1. 7. خالص سازی پروتیین

با توجه به نقش مهم پروتیین در زندگی انسان خالص سازی آن در علم پزشکی از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجایی که روش‌های دیگر مشکلات فراوانی دارد اگر از نانو ذرات مغناطیسی در آن استفاده شود مزایایی همچون سریع بودن، قابلیت کاربرد در مقیاس بالا، اتوماسیون ساده و استفاده مستقیم برای حذف ترکیبات مورد نظر را خواهد داشت. در یکسری از روش‌های الکترو شیمیایی، نانو ذرات مغناطیسی زمانی که به عنوان اصلاح گر الکترود به کار برده می‌شوند به دلیل ظرفیت بالای انتقال بار می‌توانند انتقال الکترون بین آنالیت و الکترود را به صورت معنی داری افزایش دهند. همچنین از نانو ذرات مغناطیسی در آنالیز مواد غذایی برای اطمینان از ایمنی وکیفیت مواد غذایی استفاده می‌شود.

8-تشخیص ودرمان هدفمند بیماری‌ها

سیستم‌های دارورسانی بر پایه فناوری نانو به سبب افزایش مدت زمان حضور دارو در جریان خون، کاهش سمیت و افزایش نیمه عمر دارو موجب بهبود چشم گیر در درمان‌های دارویی شده‌اند. این ویژگی‌ها از انتقال هدفمند دارو میسر می‌شود که در این بین نقش نانوذرات مغناطیسی (MNP) به عنوان حامل‌های دارورسانی به خاطر داشتن ویژگی‌های منحصر به فرد علاوه بر ویژگی‌های معمول در سایر نانو مواد پررنگ تر است. MNPها با تکیه بر فناوری نانو محدوده گسترده‌ای از کاربردهای تشخیصی و درمانی در بیماری‌هایی از جمله سرطان، بیماری‌های قلبی و عصبی را تسهیل کرده‌اند.

9-پزشکی

از کاربردهای نانوذرات مغناطیسی در پزشکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. انتقال هدفمند ترکیب مورد نظر از جمله ژن دارو، سلول بنیادی، پروتئین و آنتی بادی به بافت و سلول هدف
  2. تصویربرداری بر پایه رزونانس مغناطیسی
  3. درمان سرطان بر روش گرمادرمانی
  4. جداسازی سلول‌ها و ماکرومولکول‌ها و تخلیص سلولی
  5. کاربرد در زیست حسگرها
  6. امکان ردیابی ذرات در شرایط برون تن و درون تن از طریق تصویربرداری تشدید مغناطیسی(MRI)

پوشاندن سطح MNP با مولکول‌های آلی و غیر آلی موجب افزایش نیمه عمر با به تعویق انداختن پاکسازی می‌شود سامانه شبکه پوششی داخلی در کبد، طحال و مغز استخوان فعال است و بسته به اندازه ذرات منجر به پاکسازی آنها می‌شود. نانو ذرات مغناطیسی بدون پوشش به سرعت توسط سلول‌های فاگوستی حذف می‌شوند پوشش دادن، خاصیت آب گریزی سطح بار سطحی و PH این ذرات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به این وسیله پاکسازی ذرات را به تعویق می‌اندازد.

.

 

 

تصاویر فنی و تاییدیه ها

 

بسته بندی

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 g 10, 25 Kg